Цэцэгсийн хэл

Цэцэгт мэндчилгээ илгээхээс өмнө Цэцгийг өнгөөр нь...

u0410u0441u0442u0440u0430 u00a9 Copyrightsu00a02019.u00a0